در فرازی از دعای کمیل از زبان امیرمؤمنان علی (ع) می خوانیم:


«اللهم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء»

خدایا بیامرز گناهانی را که مانع سر راه استجابت دعا خواهند شد.


شخصی از امیرمؤمنان علی (ع) پرسید:  «چرا دعای ما مستجاب نمی شود؟»

آن حضرت در پاسخ فرمود:


«زیرا;

1- خدا را شناختید، ولی حق او را ادا نکردید.

2- به رسول خدا (ص) ایمان آوردید، ولی از دستورهای او پیروی ننمودید.

3- آیات قرآنی را تلاوت نمودید، ولی به دستورهای آن عمل نکردید.

4- در زبان گفتید از آتش می ترسیم ولی کردارتان موجب ورود به آتش دوزخ می گردد.

5- در زبان گفتید بهشت را دوست داریم، ولی در عمل از بهشت فاصله گرفتید.

6- از نعمت های خدا بهره مند شدید، ولی شکر آن را بجا نیاوردید.

7- خدا فرمود با شیطان دشمنی کنید، شما در زبان دشمنی کردید، ولی در عمل با او دوستی نمودید.

8- عیب های مردم را دیدید، ولی عیب های خود را نادیده گرفتید، اگر نیت شما خالص باشد و امر به معروف و نهی از منکر کنید دعایتان به استجابت می رسد.»

سفینة البحار، ج 1، ص 448 و 449


جهت دریافت پوستر در ابعاد اصلی اینجا کلیک کنید.