اللهم اختم لاولنا باسعاده و المغفره و لاخرنا بالشهاده و الرحمه
خدایا آغاز کار ما را با سعادت و مغفرت و انجام آن را با شهادت و رحمت قرین گردان.

حضرت زینب سلام الله علیها 
مکی قاسم البغدادی، الشهادة;تاصیللااستئصال،بیروت:الدارالاسلامیه،1414،ج2،ص 541

جهت دریافت تصویر در ابعاد اصلی اینجا کلیک کنید