میلاد قمر بنی هاشم , ابوالفضل العباس , بر همه عاشقان آن حضرت مبارک


چون خداوند قادر و تواناست، پس با توجه به این صفات، حتی اگر چیزی یا کاری به صلاح بنده هم نباشد، خداوند می تواند صلاحش را در آن چیز قرار دهد; توضیح دهید .

در روایت داریم که از عیسی بن مریم (ع) پرسیدند: آیا خداوند می تواند جهان را در تخم مرغی جا دهد; به طوری که نه عالم کوچک شود و نه تخم مرغ بزرگ گردد؟ به حضرت وحی شد در جواب بگو: قدرت ما بی انتهاست; ولی تخم مرغ این گنجایش را ندارد; یعنی ناتوانی و کم ظرفیتی از ما نیست; بلکه از تخم مرغ است و به تعبیر فلسفی، یعنی ضعف از جانب قابل است و نه فاعل . در داستانی آمده است که پدری دارای دو دختر بود یکی را به کشاورزی و دیگری را به سفالگری شوهر داد . روزی پدر به منزل دخترانش رفت . دختری که همسر کشاورز بود، به پدرش گفت: شوهرم زمین را شخم زده و دانه افشانده است و فقط باران کم دارد; دعا کن خداوند باران فراوانی نازل کند تا این دانه ها رشد کنند و به بار بنشینند وقتی وارد منزل دختردیگرش شد، او به پدر عرض کرد: شوهرم چندین کوزه درست کرده و در حیاط منزل گذاشته است; منتظریم آفتاب مفصلی بتابد و آنها را خشک کند تا درآمدی نصیب ما گردد . پدر درمانده گردید و عرض کرد خدایا! همان کن که خواست تو است و خیر ما در آن است .

کدام یک از این دو دعا به جاست؟