عمر بن یزید گوید:

«از حضرت ابی الحسن امام کاظم علیه السلام شنیدم که می فرمود: همانادعا برمی گرداند آنچه را که مقدر شده و آنچه را مقدر نشده است; عرض کردم مقدر شده را دانستم، مقدر نشده کدام است؟ فرمود: تقدیر را می گیرد»


جهت دریافت پوستر در ابعاد اصلی اینجا کلیک کنید.