در حدیثی از امام صادق علیه السلام نقل شده است که یکی از یارانش پرسید:

«ما تقول فی رجلین دخلا المسجد جمیعا کان احدهما اکثر صلاة والآخر دعاء فایهما افضل؟ قال کل حسن ».

کدام یک از دو نفر که هر دو با هم وارد مسجد شدند یکی نماز بیشتری بجا آورد، و دیگری دعای بیشتر کرد از دیگری برتر است؟


فرمود: هر دو خوبند.

سؤال کننده باز پرسید: «قد علمت، ولیکن ایهما افضل؟»

می دانم هر دو خوبند ولی کدام خوبتر است؟

امام علیه السلام فرمود: «اکثرهما دعاء، اما تسمع قول الله تعالی: ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین ».

 آن کس که دعا می کند، افضل است مگر سخن خداوند متعال را نشنیده ای که می فرماید: مرا بخوانید تا (دعای) شما را اجابت کنم...


سپس افزود: «هی العبادة الکبری » 

دعا عبادت بزرگ است.


مجمع البیان،ص529


جهت دریافت پوستر در ابعاد اصلی اینجا کلیک کنید.